Rà soát tuyển dụng, bố trí và sử dụng viên chức Ngành giáo dục

Chi tiết trong file đính kèm

Công văn số 2527/GD&ĐT-TCCB tại đây

Tags chi tiết
Bài viết liên quan