Các giáo viên, nhân viên nam tặng hoa chức mừng các giáo viên nữ nhà trường nhân ngày Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Các giáo viên, nhân viên nam tặng hoa chức mừng các giáo viên nữ nhà trường nhân ngày Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Chú bộ đội Biên Phòng (đồn biên phòng Tổng Cọt - Hà Quảng - Cao Bằng) đến tặng hoa các cô giáo trường TH Nam Phong nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Bài viết liên quan