Học sinh quét dọn vệ sinh Nhà bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ xã Hưng Đạo - Thành phố Cao Bằng

Học sinh quét dọn vệ sinh Nhà bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ xã Hưng Đạo - Thành phố Cao Bằng

Bài viết liên quan