Lớp 1A. Các y bác sĩ trạm y tế xã Hưng Đạo đang khám chăm sóc sức khoẻ lần 2. Năm học 2019-2020

Bài viết liên quan